Laden...

Wij kiezen ervoor om in groep samen te werken, waardoor we een continuïteit van zorg kunnen verlenen met tevens een goede balans tussen werk en privé voor de arts. Zorgen voor ons eigen welzijn door ruimte te maken voor vrije momenten is belangrijk om optimale zorg te kunnen bieden aan de patiënt. Dit impliceert voor u als patiënt dat uw arts van voorkeur niet altijd aanwezig is in de praktijk wanneer u haar (dringend) nodig heeft. Wij delen onze patiëntendossiers en hebben wekelijks overleg zodat elke collega de juiste zorg kan bieden op het gevraagde moment. Geen van de artsen zal er bezwaar tegen hebben dat u de verschillende artsen in onze groepspraktijk consulteert.

Kijk zeker op onze homepage voor nieuwtjes, ons team en noem maar op.

CONSULTATIES.

Uitsluitend op afspraak

Wij werken uitsluitend op afspraak en zijn elke werkdag bereikbaar van 8u00 tot 19u00. Maak bij voorkeur online een afspraak bij de gewenste arts. Wenst u met meerdere personen op afspraak te komen, dan dient u per persoon 1 afspraak te voorzien. Indien een online afspraak maken niet lukt of er zijn geen afspraken meer vrij op korte termijn, dan kan u telefonisch contact opnemen, bij voorkeur in de voormiddag tussen 8u00 en 12u00. Wij bekijken dan samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Bij dringende problemen en voor onderstaande onderzoeken vragen wij STEEDS telefonisch contact te nemen:

- preoperatieve onderzoeken
- verzekeringsonderzoeken
- kleine ingrepen
- cryotherapie (bevriezen van huidvlekjes of wratten)

Gelieve minstens 2 uur op voorhand uw afspraak te annuleren. Wanneer u meermaals uw afspraak niet nakomt zonder tijdig te verwittigen, worden hiervoor kosten aangerekend.

Hieronder vindt u het raadplegingsschema op afspraak vanaf januari 2020:

Raadplegingen
op afspraak
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8u20 - 12u00 Dr. Swerts
Dr. Vanderfaeillie
Dr. Vanderfaeillie Dr. Eysermans
Dr. Vanderfaeillie
Dr. Eysermans Dr. Swerts
12u00 – 12u30
Tel. resultaten
Dr. Swerts
Dr. Vanderfaeillie
Dr. Vanderfaeillie Dr. Eysermans
Dr. Vanderfaeillie
Dr. Eysermans Dr. Swerts
14u00 - 16u00 Dr. Eysermans   Dr. Swerts    
16u00 – 19u00 Dr. Eysermans Dr. Vanderfaeillie Dr. Swerts Dr. Vanderfaeillie Afwisselend:
Dr. Vanderfaeillie
Dr. Eysermans
Dr. Swerts
18u00 – 18u30
Tel. resultaten
Dr. Eysermans Dr. Vanderfaeillie Dr. Swerts Dr. Vanderfaeillie Afwisselend

BELHALFUURTJE.

Wij voorzien elke dag 2 momenten voor korte besprekingen van resultaten of voor kleine inlichtingen: ‘s middags tussen 12u00 en 12u30 en 's avonds tussen 18u00 en 18u30. De bespreking gebeurt bij voorkeur door de aanvragende arts (zie bovenstaand schema). Voor uitgebreide besprekingen of advies dient u op afspraak te komen.

016 48 00 07

Huisbezoeken.

Huisbezoeken zijn enkel voorbehouden voor patiënten die door ernstige acute of chronische ziekte niet op consultatie kunnen komen voor een nazicht. Gelieve voor het aanvragen van huisbezoeken steeds te telefoneren in de voormiddag voor 10u00. Indien mogelijk plannen wij een bezoek in door de arts van uw keuze. Zo niet zal een collega het huisbezoek uitvoeren.

Praktijkafspraken.

Heldere afspraken maken het leven mooi

Medicatievoorschriften

Het RIZIV laat al enige tijd niet meer toe dat artsen voorschriften ‘op bestelling’ maken zonder dat de patiënt onderzocht wordt. Het (telefonisch) klaarleggen van voorschriften mag en kan dus absoluut niet gebeuren. Zorg er dus voor dat wanneer u op consultatie komt u uw medicatievoorraad hebt nagekeken en voldoende voorschriften voor uw chronische medicatie vraagt tot de volgende geplande controle.

Enkel bij een vergissing van de arts, patiënt of apotheker kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

Opvolging chronische aandoeningen

Indien u gediagnosticeerd werd met hoge bloeddruk, diabetes, verhoogde cholesterol, overgewicht, COPD, astma, ... is het noodzakelijk om een aantal keren per jaar op consultatie te komen. Er dient regelmatig een algemeen nazicht te gebeuren om uw gezondheidstoestand op te volgen, preventieve onderzoeken te bespreken en indien nodig uw behandeling op punt te stellen. Uw arts zal u daarom steeds een opvolgraadpleging op gepaste tijd voorstellen.

Medisch vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers worden enkel op afspraak ontvangen, gelieve de consultaties niet op ongepaste tijdstippen te storen! U kan 2 keer per jaar een afspraak maken in onze online agenda op woensdag van 12u30 tot 13u00 elke 2 weken. Gelieve steeds uw gsm-nummer te noteren zodat we u kunnen bereiken bij belet.
Bel ons
016 48 00 07
Adres
Dorpstraat 141
3060 Bertem
Wachtdienst
1733
Kijk op een map Naar boven